Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează câte un adevăr – J.W. Goethe